Малки и големи

патица с патета
катерица с катеричета
малкият лос и майка му
яребичета и яребица
лисица и лисичета
сърна и сърненце
зайчета
мечка и мечета
бобър и бобърчета
кълвачи с пиленцата си
рис и малкото рисче