Игра Магически Квадрат

Правила на играта:

  • Изберете двуцифрено число, например 72;
  • От него извадете сбора, от съставящите го цифри [ 72 - (7 + 2) = 63 ]
  • Намерете буквата, която отговаря на числото получено по-горе.
  • Запомнете намерената буква и натиснете бутона отговор.
  • Ще видите буквата, която сте запомнили.